Klient zobowiązany jest do zapoznania się poniższego regulaminu

 1. Rezerwacja terminu wykonania tatuażu jest dokonywana poprzez wiadomość prywatną na stronie studia Żuczy TuszFacebook, Instagram, adres mailowy zuczytusz@przystanektattoo.pl, na stronie studia Facebook/Instagram lub osobiście w studiu.
 2. Rezerwacja terminu piercing’u/laserowego usuwania tatuażu/peelingu węglowego/stylizacji/przedłużania paznokci jest dokonywana poprzez wiadomość prywatną na stronie LALE NAILS & PIERCINGFacebook, Instagram, adres mailowy lalenails@przystanektattoo.pl, na stronie studia Facebook/Instagram lub osobiście w studiu.
 3. Jeśli klient umówi się na tatuaż, musi być pełnoletni. Piercing uszu u dzieci od 8 roku życia, resztę przekłuć od 16-18 roku życia za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
 4. Cena usunięcia tatuażu ustalana jest indywidualnie.
 5. Cena każdego projektu tatuażu ustalana jest indywidualnie.
 6. Cena uzależniona jest od wielkości, stylu, kolorystyki, szczegółowości oraz ilości czasu wymaganego na wykonanie projektu począwszy od kwoty 200 zł.
 7. Po akceptacji ceny oraz daty terminu wykonania tatuażu należy w ciągu 3 dni wpłacić zadatek w wysokości 100/200 zł (w zależności od wielkości tatuażu) na konto bankowe Żuczy Tusz (po czym wysłać potwierdzenie przelewu) lub osobiście w studiu. Wysokość zadatku oraz numer konta bankowego zostaną podane w wiadomości prywatnej bądź mailowo.
 8. Kwota zadatku wliczona jest w cenę tatuażu.
 9. Niewpłacenie zadatku w ciągu 3 dni od momentu przekazania nr konta bankowego równa się z anulowaniem terminu zabiegu.
 10. Maksymalnie 2 dni robocze przed upływem terminu klient może zmienić lub anulować wizytę.
 11. W przypadku niestawienia się klienta w wyznaczonym terminie bez wcześniejszego podania przyczyny zadatek przepada. Ponowne umówienie się na nowy termin jest jednoznaczne z wpłaceniem nowego zadatku.
 12. Klient zobowiązany jest do wypełnienia ankiety w studiu przed wykonaniem zabiegu.
 13. Ze względu na różnorodność skóry (typ, kolor, wiek, wrażliwość, choroby, alergie itp.) tatuaż może różnić się od wzoru.
 14. Studio nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie się barwników na skórze.
 15. Zgodnie z zasadami BHP wszystkie powierzchnie oraz narzędzia do wykonywania zabiegu są sterylne. Jednorazowe materiały są wypakowywane w obecności klienta.
 16. Klient proszony jest o niedotykanie powierzchni oraz narzędzi do wykonywania tatuażu/piercingu/zabiegu oraz o przestrzeganie ogólnych zasad sanitarnych w pomieszczeniu:
  • Zakaz spożywania posiłków, alkoholu oraz jakichkolwiek środków odurzających;
  • Zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz e-papierosów;
  • Zakaz przebywania zwierząt oraz osób trzecich bez wcześniejszej zgody tatuatora.
 17. Pracownicy studia mają prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli uznają, że stanowi zagrożenie dla zdrowia.
 18. Pracownicy studia mają prawo przerwać zabieg w przypadku stwierdzenia pogorszenia się samopoczucia klienta lub wystąpienia zmian w strukturze skóry.
 19. Klient w dniu wizyty nie może być pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających. Pracownik wykonujący zabieg ma prawo odmówić wykonania zabiegu, jeśli będzie miał jakiekolwiek wątpliwości co do stanu trzeźwości klienta.
 20. Klient zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń pracowników studia odnośnie do gojenia i pielęgnacji skóry po zabiegu. Nie stosowanie się do zaleceń może wywołać niepożądane uczulenie oraz niepoprawne gojenie się miejsca zabiegu, za które pracownicy studia nie ponoszą odpowiedzialności. Wszelkie poprawki wynikające z niewłaściwego stosowania się do zaleceń będą wykonywane odpłatnie.
 21. Klientowi przysługuje darmowa poprawka tatuażu w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące od jego wykonania.
 22. W razie jakichkolwiek wątpliwości na temat:
  • gojenia się tatuażu należy skontaktować się z: Żuczy TuszFacebook, Instagram lub na adres mailowy zuczytusz@przystanektattoo.pl
  • gojenia piercing’u/skóry/paznokci po stylizacji/przedłużaniu należy skontaktować się z: LALE NAILS & PIERCINGFacebook, Instagram lub na adres mailowy lalenails@przystanektattoo.pl
 23. Studio zastrzega sobie prawa autorskie do wykonywanych zdjęć oraz prac.
 24. Usługi w studiu są zabiegami nieodwracalnymi. Przed przystąpieniem prosimy o rozwagę.
 
Nasze prace dostępne są na stronach:
Żuczy Tusz – Facebook | Instagram | Galeria Żuczy Tusz | Galeria Żuczy Tusz – Projekty

KORONAWIRUS A TATUAŻ

W trosce o Wasze bezpieczeństwo w tym szczególnie nieciekawym okresie wprowadziliśmy kilka dodatkowych procedur.

Przed planowaną usługą zmierz temperaturę ciała oraz oceń swój aktualny stan zdrowia pod kątem ewentualnych objawów zakażenia SARS-CoV-2; w przypadku jakichkolwiek wątpliwości odwołaj umówioną wizytę!

W PRZECIWNYM WYPADKU NA MIEJSCU NIE ZOSTANIECIE WPUSZCZENI NA TEREN SALONU, A WASZ ZADATEK PRZEPADNIE.

 

1. Przed wejściem do salonu załóż osłonę na nos i usta (zaleca się stosowanie maseczek z pętlą na ucho), ewentualnie przyłbicę oraz rękawiczki ochronne (jeśli jest to możliwe, ze względu na rodzaj wykonywanego zabiegu). W przypadku braku maseczki możesz dostać ją odpłatnie w studiu.

2. Po wejściu do salonu niezwłocznie zdezynfekuj ręce, nawet jeśli posiadasz jednorazowe rękawiczki,

3. Kurtkę i torbę zostaw we wskazanym przez tatuatora miejscu,

4. Nie używaj telefonu w trakcie wykonywania zabiegu,

5. Nie dotykaj powierzchni oraz narzędzi do wykonywania tatuażu,

6. Nie przyprowadzaj ze sobą osób towarzyszących oraz zwierząt,

7. Zużyte rękawiczki i maseczki wyrzucaj jedynie do oznaczonego pojemnika na odpady niebezpieczne,

8. Zachowaj bezpieczną odległość (2 metry) od pracownika, który Cię nie obsługuje oraz od innych klientów,

9. Stosuj się do zaleceń obsługi salonu.

Przez ten okres musimy zrezygnować również z serwowania kawy czy herbaty. Zapewniamy jedynie wodę do picia w kubkach jednorazowych, które może podać wyłącznie nasz personel.

Z naszej strony możemy zapewnić, że stosujemy się do wszystkich wymogów, które nałożył na nas Główny Inspektorat Sanitarny.

W razie konieczności Twoje dane mogą być przekazane pracownikom Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub innym służbom kryzysowym (na podstawie art. 9 ust. 2 lit. i Rozporządzenia (UE) 2016/679 w związku z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374)).

Wszystkich klientów bardzo prosimy o podporządkowanie się procedurom oraz o wyrozumiałość, gdyż wiemy, jak te obostrzenia obniżają komfort podczas korzystania z naszych usług.